Kaliumi

Arra & Lajthi > Mëso më shum... > Kaliumi

      Ne rast te mungese se ketije elementi gjate analizave atehere behet permiresimi i tij sipas ketyre vlerave: Nëse përmbajtja e kaliumit në tokë është e ulët (0-14.0 mg/100g) preferohet të shtohen 226-378 kg/ha materie aktive të kaliumit. Nëse përmbajtja e kaliumit në tokë është e mesme (14.1-28.0 mg/100g) preferohet të shtohen 226-75 kg/ha materie aktive të kaliumit. Nëse përmbajtja e kaliumit në tokë është e lartë (28.1-40.0 mg/100g) preferohet të shtohen 0-75 kg/ha materie aktive të kaliumit.   ]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published.