AZOTI

Arra & Lajthi > Mëso më shum... > AZOTI

Eshte element biogjen mjafte i rendesishem per rregullimin e rritjes vegjetative dhe te prodhimit te pemeve, dmth ndikon ne rregullimin e teresishem te vegjetacionit. Ndikimi pozitiv i azotit shprehet ne rritjen dhe efektin e procesit te fotosintezes, rritjes se gjetheve, lastareve, frutave dhe organeve te pemeve, si dhe rritjes e diferencimit te sythave frutore. Efeketet e azotit shprehen ne zhvillimin e pergjithshem te pemeve, ne rritjen e pjeses mbitokesore, bujshmerin e saj e sidomos ne diferencimin e sythave frutore dhe lidhjes se frutave.   Përmirësimi i pjellorisë së tokës me Azot: Nëse përmbajtja e azotit në tokë është e ulët (0-0.1%) preferohet të shtohen 108-144 kg/ha materie aktive azotike. Nëse përmbajtja e azotit në tokë është e mesatare (0.11-0.2%) preferohet të shtohen 72-108 kg/ha materie aktive azotike. Nëse përmbajtja e azotit në tokë është e lartë (0.21-0.4%) preferohet të shtohen 0-72 kg/ha materie aktive azotike.       ]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *