Lajthi

Arra & Lajthi > Lajthi

Allat-dhe-lajdthit.png

E gjata e Istrës

Është varietet kroat me fruta të mëdhenjë të zgjatur dhe këllëf më të gjatë së fruti. Ka randman rreth 45 % ndërsa yndyrë 65 %. Hynë në frutdhënie në vitin e 4 me një sasi modeste të prodhimit, ndërsa prodhimin maksimal e arrin nga viti 8 deri 10. Distanca e mbjelljes 5 * 4 = 500 bime / ha. Fidani është njëvjecar, i çertifikuar, i paster nga viruset dhe patogjenet.

Ҫmimi 5 euro

Për porosi plotësoni Formularin poshtë dhe ne do ju kontaktojm ose na kontaktoni ju në Kontakti

E-gjata-e-Istrës.jpg
Allat-dhe-lajdthit.png

Romakja

Ka fruta të mëdhenjë në formë të rrumbullakët pak të shtypur. Randmani i thelbit sillet rreth 45 %, ndërsa yndyra 60 %. Frutat piqen mesatarisht vonë. Pema ka bujshmëri të dobët. Distanca e mbjelljes 5 * 4 = 500 bime / ha. Fidani është njëvjecar, i çertifikuar, i paster nga viruset dhe patogjenet.

Ҫmimi 5 euro

Për porosi plotësoni Formularin poshtë dhe ne do ju kontaktojm ose na kontaktoni ju në Kontakti

Romakja.jpg
Allat-dhe-lajdthit.png

Tonda Gjentile

Varietet Italian i njohur në gjithë botën si varietet i shkëlqyer për përpunim. Ka fruta të mëdhenjë të rrumbullakët dhe si të tillë janë të përshtatshëm për përpunim në industri. Ka randman 45 %. Pema ka bujshmëri të madhe dhe jep rendimente të larta. Rendimeti mund të arrijë ose tejkalojë 2500 kg për hektarë. Fidanet janë njëvjecare, dyvjeçare dhe tre vjeçare te çertifikuara dhe te pastërta nga aspekti fitosanitar. Ҫmimet

a) fidanet njëvjeçare 7 euro
b) fidanet dyvjeçare 7.5 euro
c) fidanet trevjeçare 8 euro

Për porosi plotësoni Formularin poshtë dhe ne do ju kontaktojm ose na kontaktoni ju në Kontakti

Tonda-Gjentile.jpg