Behar Hyseni

Arra & Lajthi > Behar Hyseni

CURRICULUM VITAE

Emri/Mbiemri: Behar Hyseni
Kombesia: Shqiptare
Adresa: Vushtrri
Datelindja: 29/05/1993
Gjinia: Mashkull

Edukimi dhe trainimi
Data: 2017-vazhdim
Titulli i edukimit: Magjister i Pemetaris dhe Vreshtarise
qe pritet te marre
Emri i shkolles: Fakulteti i bujqesise dhe Veterinarise
Lendet kryesore dhe Aftesit e perfshira: Njohuri te specializuara ne fushen e Pemetarise dhe Vreshtarise
Trajnimet:
Kam perfunduar e suksese trajnimin ne USAID me titutll ”Praktikat
me te mira per kultivimin e mjedres” 2018
Emri i shkolles:  Fakulteti i Bujqesise dhe Veterinarise
Data: 2012-2015
Titulliqeeshtemarre:  Diplome Bachelor i Agroekonomis
Lendet kryesor edhe Aftesit e perfshira: Njohuri te pergjithshme ne fushen e ekonomisbujqesore, trege
nderkombetare si dhe njohuri ne fushat bujqesore.
Emri i shkolles: “Lutfi Musiqi”- shkolle e mesme teknike
Data: 2008-2011
Titulli i kualifikimit:  Teknike i Telekomunikacionit
Gjuha ametare: Gjuhe Shqipe
Gjuhet tjera: Anglisht

Fusha e punesimit:  Aktualisht punoje ne Kompanin Tregtare Arra & Lajthi
Aftesit dhe kompetencat: Kam aftesi te mire ne perdorimin e paketes Microsoft office
Kompjuterike: dhe ne perdorimin e paketes Adobe
Aftesit dhe kompetencat: Aftesi te mira komunikuese dhe shoqerore ne mjediset kulturore
Shoqerore: aftesi organizuese dhe bashkpunuese
Preferencat: Ne kohen time te lire me pelqen te shetise neper vende kulturore
dhe natyrore, me pelqen te ece dhe te shohe vende me peisazhte
bukur natyrore, me pelqen te shikoje dokumentare te ndryshme,
te percjell inovacionet teknologjike ne fushen e bujqesis si dhe
te lexoj biografi te njerzve te suksesshem.

Objektivat per te ardhmen: Pasi te perfundoje studime post-diplomike mendoj te shkoje ne
ndonje vend europian te ndjeke disa kurse te vecanta rreth kulti-
vimit te pemeve frutore si dhe disa teknika te vecanta ne fushen e
Pemetarise.